He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עשרת המכות

play3
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
play3
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
מידה כנגד מידה
play3
מידה כנגד מידה
"היה אור במושבותם" עיון במכת החושך
play3
"היה אור במושבותם" עיון במכת החושך
play3
הקשר  של הופעת המספר עשר בתורה בעשרה מאמרות עשר המכות ועשרת הדברות
הקשר של הופעת המספר עשר בתורה בעשרה מאמרות עשר המכות ועשרת הדברות
play3
מדוע כל מכה שלישית מעשרת המכות באה ללא התראה ?
מדוע כל מכה שלישית מעשרת המכות באה ללא התראה ?
play3
בגאולת מצרים לפחות 80 אחוז מבני ישראל מתו בשלושת ימי מכת החושך כיוון שלא היו ראויים להיגאל. האם גם בתקופתנו בגאולה האחרונה יש סכנה שחלק מהעם יוכחד אם לא יהיה ראוי להיגאל ?
בגאולת מצרים לפחות 80 אחוז מבני ישראל מתו בשלושת ימי מכת החושך כיוון שלא היו ראויים להיגאל. האם גם בתקופתנו בגאולה האחרונה יש סכנה שחלק מהעם יוכחד אם לא יהיה ראוי להיגאל ?
play3
טענת פרעה ותשובת הקב"ה בשלוש המכות האחרונות
טענת פרעה ותשובת הקב"ה בשלוש המכות האחרונות
play3
"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו… כי חג ה' לנו"
"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו… כי חג ה' לנו"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
התגלות ה' בעשרת המכות- למצרים !
התגלות ה' בעשרת המכות- למצרים !
play3
עשרת המכות – כתכסיסי בשר ודם
עשרת המכות – כתכסיסי בשר ודם
play3
עניינם של ישראל – לגלות את ההנהגה העל טבעית של העולם
עניינם של ישראל – לגלות את ההנהגה העל טבעית של העולם
play3
מכת חושך ומכת בכורות
מכת חושך ומכת בכורות