אזכרה מצוק אשר קראני, בשלש מכות בחודש הזה הכני

אזכרה מצוק אשר קראני, בשלש מכות בחודש הזה הכניהרב חגי לונדיןישנו פיוט הנאמר בסליחות בעשרה בטבת, שבו מפורטות הצרות שאירעו לעם ישראל בחודש טבת: "אזכרה מצוק אשר קראני, בשלש מכות בחודש הזה הכני… מלך יוון אנסני לכתוב דת יונית… טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר… בסדר פורענות בתוך לבבי יבעיר, בבא אלי […]

"אזכרה מצוק אשר קראני, בשלש מכות בחודש הזה הכני"

הרב חגי לונדיןישנו פיוט הנאמר בסליחות בעשרה בטבת, שבו מפורטות הצרות שאירעו לעם ישראל בחודש טבת: "אזכרה מצוק אשר קראני, בשלש מכות בחודש הזה הכני… מלך יוון אנסני לכתוב דת יונית… טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר… בסדר פורענות בתוך לבבי יבעיר, בבא אלי הפליט לאמר הוכתה העיר" (רבי יוסף טוב עלם, […]

שו"ת עשרה בטבת

הרב שלמה אבינר ש: האם מותר לאכול לפני עלות השחר?ת: כן. אם התנה לפני שהלך לישון" ודי להתנות במחשבה (שו"ע תקסד א. מ"ב ג. שעה"צ ג). יש שתי שיטות בעלות השחר: 90 דקות לפני ההנץ ו-72 דקות לפני ההנץ" ומקלים כשניה.ש: חייל שחייב לאכול ביום צום עקב פעילות ביטחונית" האם עליו לאכול לשיעורים? האם עליו […]

לקראת צום עשרה בטבת

בחודש טבת באו על ישראל שלוש פורענויות. בשמונה בטבת תורגמה התורה ליוונית על פי גזרת תלמי המלך וחושך בא לעולם. בתשעה בטבת מתו עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה שהעלו את ישראל מבבל. במותם חשכו עיניהם של ישראל באותו הדור. בעשרה בטבת נבוכדנאצר שם מצור על ירושלים שלוש שנים עד שהובקעה החומה בי"ז בתמוז.על שתי הפורענויות […]

צום העשירי יהיה לששון ולשמחה

צום העשירי יהיה לששון ולשמחהבעשרה בטבת אנו מתענים משום שביום זה סמך נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאם במצור ובמצוק ומזה נמשך החורבן (שו"ע אור"ח תקמט מ"ב). יום זה נקבע גם על ידי הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי על אותם יהודים קדושים שנרצחו בשואת אירופה ובכלל" ואין יודעים את יום פטירתם.ויש קשר בין חורבן ירושלים ליום […]

השואה

השואה(לעשרה בטבת) לא הייתם בוַרשה באופן אישי. אינכם יודעים מה זו ורשה. הייתי בורשה" הכרתי אותה בקיומה ובחייה. נפגשתי שם עם הצבור. העם הקדוש" הגאונים הצדיקים" האישים הכלל ישראליים. הרבה אפשר לדבר עליהם" ויש ענין לדבר מדי פעם. ובאו רשעים אלה ימח שמם וזכרם… [רבינו בכה] סבון עשו מגופותינו… מה קרה פה? חידה! כל המלים" […]

מצור על ירושלים

בעשרה בטבת אנו מתענים גם משום שביום זה סמך נבוכדנצאר הרשע על ירושלים והביאם במצור ובמצוק ומזה נמשך החורבן (שו"ע אור"ח תקמט מ"ב). יום זה נקבע גם על ידי הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי על אותם יהודים קדושים שנרצחו בשואת אירופה ובכלל" ואין יודעים את יום פטירתם.ויש קשר בין חורבן ירושלים ליום אמירת הקדיש – […]