He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עשרה בטבת

play3
עזרא הסופר שינוי הכתב והמורכבות המיוחדת של צום עשרה בטבת
עזרא הסופר שינוי הכתב והמורכבות המיוחדת של צום עשרה בטבת
מקור החיוב לצום עשרה בטבת
play3
מקור החיוב לצום עשרה בטבת
המצור על ירושלים נמשך גם בימינו
play3
המצור על ירושלים נמשך גם בימינו
ירושלים עדיין במצור
play3
ירושלים עדיין במצור
עשרה בטבת – יום הדין של ירושלים
play3
עשרה בטבת – יום הדין של ירושלים
השנה (תשע"ד) צום עשרה בטבת חל ביום שישי. האם אין בעיה להתענות כאשר הדבר פוגע באופן שבו אנו נכנסים לשבת?
play3
השנה (תשע"ד) צום עשרה בטבת חל ביום שישי. האם אין בעיה להתענות כאשר הדבר פוגע באופן שבו אנו נכנסים לשבת?
מדוע חכמים תקנו צום על הטלת המצור על ירושלים הרי החיים בירושלים התנהלו כרגיל?
play3
מדוע חכמים תקנו צום על הטלת המצור על ירושלים הרי החיים בירושלים התנהלו כרגיל?
play3
הבושה להמנע מעבירות
הבושה להמנע מעבירות
play3
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת
play3
צום העשירי יהיה לששון ולשמחה
צום העשירי יהיה לששון ולשמחה
play3
פרשת ויחי ועשרה בטבת
פרשת ויחי ועשרה בטבת
play3
החינוך לזכירת השואה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
עשרה בטבת – נכנסים לשבת בתענית
עשרה בטבת – נכנסים לשבת בתענית
play3
החיוב להתענות בתעניות ציבור
החיוב להתענות בתעניות ציבור