He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עשה לך רב

play3
אל תחיה בערך ,תחיה מדוייק ! לכן,  עשה לך רב ואל תרבה לעשר מאומדן
אל תחיה בערך ,תחיה מדוייק ! לכן, עשה לך רב ואל תרבה לעשר מאומדן
היכן עובר הגבול בין אמונת חכמים לעצמאות מחשבתית?
play3
היכן עובר הגבול בין אמונת חכמים לעצמאות מחשבתית?
"ובא האות או המופת אשר דבר אליך ….לא תשמע אל דברי הנביא ההוא"
play3
"ובא האות או המופת אשר דבר אליך ….לא תשמע אל דברי הנביא ההוא"
כלל גדול בתורה
play3
כלל גדול בתורה
איך מקיימים את הדרכת חכמינו ז"ל במסכת אבות "עשה לך רב" ומהי החשיבות שבכך?
play3
איך מקיימים את הדרכת חכמינו ז"ל במסכת אבות "עשה לך רב" ומהי החשיבות שבכך?
האמת והשלום אהבו – בחבלי משיח
play3
האמת והשלום אהבו – בחבלי משיח
איך בוחרים רב ?
play3
איך בוחרים רב ?
play3
האם רבנים יכולים לטעות?!
האם רבנים יכולים לטעות?!
play3
איך בוחרים רב ?
play3
עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אמדות
עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אמדות
play3
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות  – שיעור מספר 6
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות – שיעור מספר 6
play3
תיקון האדם על ידי יחסים חברתיים תקינים
תיקון האדם על ידי יחסים חברתיים תקינים
play3
היחס הנפשי לחומרא ולקולא
היחס הנפשי לחומרא ולקולא
play3
שלא להפריע בקולו למי שלומדים או מתפללים
שלא להפריע בקולו למי שלומדים או מתפללים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
עשה לך רב – אדם לומד מרבו יותר מאשר מעצמו
עשה לך רב – אדם לומד מרבו יותר מאשר מעצמו
play3
איך אדם יודע את מי לבחור לו לרב?
איך אדם יודע את מי לבחור לו לרב?
play3
כיצד נעשה לנו רב
כיצד נעשה לנו רב
play3
ספרי הלכה בני זמנינו פסיקה למעשה – מרא דאתרא
ספרי הלכה בני זמנינו פסיקה למעשה – מרא דאתרא