Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עשה לך רב

אל תחיה בערך ,תחיה מדוייק ! לכן,  עשה לך רב ואל תרבה לעשר מאומדן
play3
אל תחיה בערך ,תחיה מדוייק ! לכן, עשה לך רב ואל תרבה לעשר מאומדן
היכן עובר הגבול בין אמונת חכמים לעצמאות מחשבתית?
play3
היכן עובר הגבול בין אמונת חכמים לעצמאות מחשבתית?
“ובא האות או המופת אשר דבר אליך ….לא תשמע אל דברי הנביא ההוא”
play3
“ובא האות או המופת אשר דבר אליך ….לא תשמע אל דברי הנביא ההוא”
כלל גדול בתורה
play3
כלל גדול בתורה
איך מקיימים את הדרכת חכמינו ז”ל במסכת אבות “עשה לך רב” ומהי החשיבות שבכך?
play3
איך מקיימים את הדרכת חכמינו ז”ל במסכת אבות “עשה לך רב” ומהי החשיבות שבכך?
האמת והשלום אהבו – בחבלי משיח
play3
האמת והשלום אהבו – בחבלי משיח
איך בוחרים רב ?
play3
איך בוחרים רב ?
האם רבנים יכולים לטעות?!
play3
האם רבנים יכולים לטעות?!
איך בוחרים רב ?
play3
איך בוחרים רב ?
עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אמדות
play3
עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אמדות
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות  – שיעור מספר 6
play3
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות – שיעור מספר 6
תיקון האדם על ידי יחסים חברתיים תקינים
play3
תיקון האדם על ידי יחסים חברתיים תקינים
היחס הנפשי לחומרא ולקולא
play3
היחס הנפשי לחומרא ולקולא
שלא להפריע בקולו למי שלומדים או מתפללים
play3
שלא להפריע בקולו למי שלומדים או מתפללים
עשה לך רב – אדם לומד מרבו יותר מאשר מעצמו
play3
עשה לך רב – אדם לומד מרבו יותר מאשר מעצמו
איך אדם יודע את מי לבחור לו לרב?
play3
איך אדם יודע את מי לבחור לו לרב?
כיצד נעשה לנו רב
play3
כיצד נעשה לנו רב
ספרי הלכה בני זמנינו פסיקה למעשה – מרא דאתרא
play3
ספרי הלכה בני זמנינו פסיקה למעשה – מרא דאתרא
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב אלישע וישליצקי זצ”ל: כיצד מתייחסת התורה למציאות השואה?
הרב אלישע וישליצקי זצ''ל: כיצד מתייחסת התורה למציאות השואה?
42 דקות
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: כך מתנהלת הכחשת השואה האמיתית בדורנו
הרב ראובן פיירמן: כך מתנהלת הכחשת השואה האמיתית בדורנו
69 דקות
play3
מגזין
מתיאטרון ובובנאות לעיסוק במוגנות – אורלי גולדקלנג במפגש מרתק עם נועה אריאל ז”ל, בוגרת “מכון אורה”
מתיאטרון ובובנאות לעיסוק במוגנות - אורלי גולדקלנג במפגש מרתק עם נועה אריאל ז"ל, בוגרת "מכון אורה"
28 דקות
play3
בית המדרש
החינוך לזכירת השואה
החינוך לזכירת השואה
45 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
נתיב התורה | הרב מאיר טויבר
play3
בית המדרש
דמותו של רבי מאיר בעל הנס | הרב אשר בוחבוט
דמותו של רבי מאיר בעל הנס | הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
אורות התורה ז’ | הרב צבי נחשוני
אורות התורה ז' | הרב צבי נחשוני