תומכיה מאושר

בברכתו לבניו מקדים יעקב את זבולון ליששכר. "זבולון לחוף ימים ישכון" ואחר-כך "יששכר חמור גרם". כך עושה גם משה בברכתו "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך". ומדוע הוקדם זבולון? מסבירים כל המפרשים וביניהם החזקוני" "הקדים זבולון העוסק בפרקמטיא ליששכר העוסק בתורה וכן משה בברכתו… כי אומנם אי אפשר לעסוק בתורה מבלי שישיג האדם קודם די מחסורו" […]