"ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו"

הרצח הראשון בהיסטוריה היה כאשר קם קין על הבל אחיו והרגו. ככתוב "ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" (בראשית ד ח). רבי יהודה הלוי ז"ל מסביר מדוע רצח קין את הבל בכותבו: "על הארץ הזאת, ארץ ישראל, נפלה המחלוקת הראשונה בין הבל ובין קין כאשר ביקשו לדעת מי משניהם יירצה לבוא במקום […]

נכון לעכשיו / גרש את האמה הזאת ואת בנה

"ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק" (כא ט). רש"י מפרש 'מצחק' "לשון רציחה… שהיה מריב עם יצחק על הירושה ואומר: 'אני בכור ונוטל פי שניים' ויוצאים בשדה ונוטל קשתו ויורה בו חצים".תגובתה של שרה אמנו לניסיונות הרצח של ישמעאל "ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה […]

להסיר את המסכה מעל פני אויבינו

וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ עֲרָד יֹשֵׁב הַנֶּגֶב כִּי בָּא יִשְׂרָאֵל דֶּרֶךְ הָאֲתָרִים וַיִּלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁבְּ מִמֶּנּוּ שֶׁבִי (במדבר כא' א'). רש"י מפרש: "יֹשֵׁב הַנֶּגֶב – זה עמלק שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' ושינה את לשונו לדבר בלשון כנעניים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען". ההבדל בין העמלקים לכנענים הוא שהעמלקים מטרתם להשמיד חלילה את […]