הבור של החבר שלך יכול לתקוע גם אותך…

בימים של אהבת חינם וגם ההפך" קיבלתי באחד הבקרים שיעור קטן.דווקא התחיל טוב אותו בוקר. קמתי מוקדם" קצת חסידות לפני התפילה" ותפילה בשטיבל הבעל שם טוב. אפילו היה חסר שם בעל קורא והתנדבתי. ויתרו לי על כל האוי והנוי" ועל סמ"כים במקום תו דגושה… בתמורה נתתי להם קצת חית ועין גרוניות שבדרך כלל אין שם…ה'מוּביט' […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" – חלק ט"ז: העושר או החיים?

בשבוע שעבר למדנו שמותר וראוי לאדם להכניס את עצמו לחשש סכנה לדבר מצוה ובפרט כאשר מדובר על הצלה רוחנית של הרבים. הפעם נדון בשאלה האם האדם מחויב להציל את הזולת על ידי כספו?מה מקור החיוב להצלת הזולת?חז"ל מביאים שני מקורות לחיוב להצלת הזולת: המקור הראשון הוא מהפסוק "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" (ויקרא יט" טז): […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" – חלק ב': כאשר נדלק ניצוץ קטן של ערבות הדדית

בשבוע שעבר ראינו שהצלת יהודי לעולם אינה עומדת בפני עצמה" להצלת יהודי אחד ישנם הדים כלל אנושיים. הצלת יהודי אחד מיד האויב" היא למעשה הצלת האנושות. הפעם נראה שכאשר נדלק ניצוץ קטן של ערבות הדדית" הרי הוא מעורר את כוחות הטוב ומוביל לערבות הדדית גדולה יותר וכאשר כוחות הטוב מתאחדים" אי אפשר לעמוד מולם.מלחמה להצלת […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" חלק ג': האדישות היא החבר של האויב

בשבוע שעבר ראינו שכאשר נדלק ניצוץ קטן של ערבות הדדית" הרי הוא מעורר את כוחות הטוב ומוביל לערבות הדדית גדולה יותר וכאשר כוחות הטוב מתאחדים" אי אפשר לעמוד מולם. הפעם נראה שהמאבק נגד הרוע הוא חשוב והכרחי" אך גדול ממנו הוא המאבק נגד האדישות המעצימה את הרוע."האדישות היא תמיד החבר של האויב" (אלי ויזל) שני […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" – חלק א': הצלת יהודי היא הצלת העולם

"כל אחד מכם" כל נשמה בודדת שמכלל כולכם" הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים"(הרב קוק" שמונה קבצים א" קסג) בסדרה זו נברר אי"ה מהם הגבולות לערבות הדדית? האם יש להסתכן כדי להציל את הזולת? האם הפרט צריך להסתכן כדי להציל את הכלל ולהפך? כמו כן" נברר מהן ההשלכות ההלכתיות לערבות ההדדית בקיום התורה ומצוות? […]

כולם בשביל אחד

לבנו חרד לגורלם של שלושה נערים יקרים שנחטפו. לבו של עם שלם חרד. מכאן אתה למד שאנו עם אחד. בגלות היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים" לא רק מפוזר גיאוגרפית אלא גם נפשית. עתה חזרנו להיות עם אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כבר איננו אומרים: שלום עלייך נפשי" לנפשי לבדה. אלא כולנו מרגישים […]

הברית והערבות

פעמיים נכנסו ישראל בברית עם ה' במדבר סיני" בהן נכללו ברכות ותוכחות. הראשונה אחר צאתם ממצרים" בהר סיני. בברית זו נאמרו תוכחות וקללות 49 במספר" ונאמרו בלשון רבים. "ואם לא תשמעו" (ויקרא כב יב). ובפעם השניה בסוף ארבעים שנות מדבר" ערב כניסתם לארץ" בערבות מואב" שם נכללו בברית עם ה' 98 תוכחות וקללות שנאמרו בלשון […]