He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עקרון ההשלמה

play3
עצות לתהליך השלמה – תפילה לריבונו של עולם
עצות לתהליך השלמה - תפילה לריבונו של עולם
נקודת חיזוק ליכולת ההשלמה – הצלחה מקדמת צמיחה
play3
נקודת חיזוק ליכולת ההשלמה – הצלחה מקדמת צמיחה
יש לעבוד על השלמה ולא להיות ממורמר
play3
יש לעבוד על השלמה ולא להיות ממורמר
יש להשלים עם אופיים של בני אדם שלא ניתן לשנותו
play3
יש להשלים עם אופיים של בני אדם שלא ניתן לשנותו
השלמה עצמית תלויה בהכרה עצמית
play3
השלמה עצמית תלויה בהכרה עצמית
השלמה עם העובדה שאני נוטה להתרגז  מהר ולהיות עוקצנית בשעת כעס
play3
השלמה עם העובדה שאני נוטה להתרגז מהר ולהיות עוקצנית בשעת כעס
השלמה עם נטיה לא טובה מתחילה בהודאה בנטיה
play3
השלמה עם נטיה לא טובה מתחילה בהודאה בנטיה
play3
השלמה היא מצב שכדי להגיע אליו יש צורך בעבודה תמידית
השלמה היא מצב שכדי להגיע אליו יש צורך בעבודה תמידית
play3
"האמונה אומרת שבכל מקום שהקב"ה שם אותי יש לי מה לפעול שם"
"האמונה אומרת שבכל מקום שהקב"ה שם אותי יש לי מה לפעול שם"
play3
השלמה עם האישיות שלנו עם מה עלינו להשלים ועם מה יש להמשיך לנסות לתקן ולשפר
השלמה עם האישיות שלנו עם מה עלינו להשלים ועם מה יש להמשיך לנסות לתקן ולשפר
play3
השלמה עם מצב של אי יכולת להביא ילדים לעולם
השלמה עם מצב של אי יכולת להביא ילדים לעולם
play3
התמודדות עם מצבי חולי נפשי וגופני
התמודדות עם מצבי חולי נפשי וגופני
play3
התמודדות עם אובדן
play3
לכאב ולחיסרון יש ערך של בקשת השלמה לכן יש לו מקום
לכאב ולחיסרון יש ערך של בקשת השלמה לכן יש לו מקום
play3
"חייבים להביט קדימה ולהמשיך עם מה שכן נשאר לי"
"חייבים להביט קדימה ולהמשיך עם מה שכן נשאר לי"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הצלחת תהליך ההשלמה מחייב חינוך של הרגש
הצלחת תהליך ההשלמה מחייב חינוך של הרגש
play3
בתהליך ההשלמה אין קפיצות ודילוגים
בתהליך ההשלמה אין קפיצות ודילוגים
play3
השלמה – נצחון שמושג על ידי תרגול מתמשך
השלמה – נצחון שמושג על ידי תרגול מתמשך
play3
השלמה איננה מצב קבוע אלא גישה להכלת ארועי החיים הלא רצויים
השלמה איננה מצב קבוע אלא גישה להכלת ארועי החיים הלא רצויים