He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עקדת יצחק

לא כל ודאות היא נבואה אבל כל נבואה היא ודאית למתנבא
play3
לא כל ודאות היא נבואה אבל כל נבואה היא ודאית למתנבא
"לך לך אל ארץ המוריה"
play3
"לך לך אל ארץ המוריה"
"וישא אברהם את עיניו" – לא יתכן שהארה עליונה תפעל דבר ללא התגשמות בכלי
play3
"וישא אברהם את עיניו" – לא יתכן שהארה עליונה תפעל דבר ללא התגשמות בכלי
שאלת יצחק את אברהם "איה השה לעולה"
play3
שאלת יצחק את אברהם "איה השה לעולה"
מדוע לא התנגד יצחק למסור את נפשו בעקידה ?
play3
מדוע לא התנגד יצחק למסור את נפשו בעקידה ?
אחרי שניסה לעשות הכל כדי להכעיס את הלל הזקן אמר "מתיירא אני שמא תכעס"
play3
אחרי שניסה לעשות הכל כדי להכעיס את הלל הזקן אמר "מתיירא אני שמא תכעס"
"וישכם אברהם בבוקר" – מדוע מידת החסד של אברהם מיוחסת דווקא לבוקר
play3
"וישכם אברהם בבוקר" – מדוע מידת החסד של אברהם מיוחסת דווקא לבוקר
הסנגוריה בעקידת יצחק – חלק ב
play3
הסנגוריה בעקידת יצחק – חלק ב
הסנגוריה בעקידת יצחק – חלק א
play3
הסנגוריה בעקידת יצחק – חלק א
"ונתת לאמתך זרע אנשים"
play3
"ונתת לאמתך זרע אנשים"
פרשת העקידה- 'וילכו שניהם יחדיו' – חלק ב
play3
פרשת העקידה- 'וילכו שניהם יחדיו' – חלק ב
פרשת העקידה- 'וילכו שניהם יחדיו' – חלק א
play3
פרשת העקידה- 'וילכו שניהם יחדיו' – חלק א
"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני"
play3
"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני"
החולשה של אברהם אבינו כלפי הפלישתים והשלכתה לימינו
play3
החולשה של אברהם אבינו כלפי הפלישתים והשלכתה לימינו
"אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" – המציאות הרוחנית שסביבינו – כיצד לשמוע אותה ?
play3
"אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" – המציאות הרוחנית שסביבינו – כיצד לשמוע אותה ?
עקדת אברהם או עקדת יצחק
play3
עקדת אברהם או עקדת יצחק
חם באתר
play3
מגזין
"למה שלא יבוא?": סיפורו המדהים של הארמון שבנו הבוכרים בלבה של ירושלים למשיח
play3
בית המדרש
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
play3
בית המדרש
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
play3
מגזין
אף פעם לא לבד: הרב חגי לונדין בסרטון חזק על בדידות ושייכות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
נשים
הרבנית ד"ר חן בוחבוט: הסודות העמוקים של רות
Shape-7
מוזיקה
יונתן שינפלד שר: נחם ה'
Shape-2
בית המדרש
הרב חגי לונדין: הכל בגלל ירושלים
הרב חגי לונדין: הכל בגלל ירושלים
play3
נשים
קטן עלייך: האם ריבוי לידות מסוכן לאישה? ד"ר חנה קטן עונה