"אדם שיש לו מקום"

אחד האתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני כל אדם הוא בניית היכולת 'לזוז הצידה' ולפנות מקום למישהו אחר. לא מדובר כאן על מקום פיסי, אלא על מקום חברתי, על מעמד, על תפקיד ייחודי – במשפחה או בחברה. מי שחש כי אין לו מקום, מרגיש כי אין טעם ומשמעות לקיומו עלי אדמות. נתינת מקום לזולת, היא אחד […]

ענווה

נאמר בפרשתנו: " והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". מה המיוחד במידת הענווה" ולמה זוכה האדם אשר הוא עניו? בגמרא במס' שבת מסופר על שני אנשים שהתערבו בניהם אם יצליחו להרגיז את הלל. ובא אחד בערב שבת ושאל מי כאן הלל? מי כאן הלל? ושאל שאלות מוזרות. והלל "נתעטף ויצא לקראתו" […]

ישראל ענווים

מתוך אימה ויראה מתעלים במדרגות הנפשיות ומגיעים לענווה : "ענוה גדולה מכולם" . במקורות חז"ל" ברמב"ם ובסיסטמתיקה הנפלאה של 'מסילת ישרים'" בספרי ראשונים ואחרונים וכן ב'מוסר אביך'" נמצא כלל אחד מוסכם" ששיא המידות הטובות הוא הענווה. הענווה שייכת ליסוד תכונתם של ישראל. חז"ל מעמידים אותנו על כך שהענווה נמשכת אלינו משורש גזענו" מאברהם אבינו: "'לא […]

הגאון רבי יצחק בלאזר זצ"ל

הגאון רבי יצחק בלאזר זצ"ללא בכל יום זוכים כל גדולי הדור להתאסף יחד. על כן" שמחה גדולה היתה כאשר הגיע ר' יוסף דב סולובייצ'יק רבה של בריסק ואביו של הגאון ר' חיים מבריסק" לאסיפת תלמידי חכמים גדולה בפטרבורג. בין הנוכחים היה גם רבה של פטרבורג" ר' יצחק בלאזר שנודע כאחד מגדולי תלמידיו של ר' ישראל […]