יהושע ועמלק

מלחמתו של יהושע בעמלק מעוררת תמיהות רבות" ועטויה במעטה סוד. ובכלל זה המשפט המסיים "כי יד על כס… מלחמה לה' בעמלק מדור דור". יש לשאול מדוע נבחר דווקא יהושע לנהל מלחמה זו" ולא היתה ביד ה' כפי שנלחם נגד מצרים כנאמר בראשית הפרשה: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". אפילו משה רבנו אינו מנהל מלחמה זו" […]

עמלק

עמלק הוא עניין כלל-כלל-כללי" ההפוך ממציאות הקדושה הכללית של ישראל. מגיעים לניגוד הגדול של ישראל. יש חילוק בין עמלק לבין שבעה עממים. אִתם יש סכסוכים פוליטיים או דתיים" אך הם אינם מהווים ניגוד לישראל" ומה שנאמר ביחס אליהם "לא תחיה כל נשמה"" הוא מפני שהם עובדים עבודה זרה בארץ ישראל. לכן יהושע הודיע להם שאם […]