Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עלמא דפירודא

play3
השקר הכי גדול שיכול להופיע בעולמנו הוא שאין קשר בין כל פרטי הבריאה
play3
“בשעה שהאדם חוטא הוא בעלמא דפירודא”
play3
עלמא דפירודא ועלמא דייחודא
play3
“בשעה שהאדם חוטא הוא בעלמא בפירודא”
play3
“לכפר על נפשותיכם”- מחצית השקל מעבירה אותנו מתפיסה פירודית לתפיסה אחדותית
play3
“אם בגפו יבא בגפו יצא…”
play3
“לועג לרש חרף עושהו”- מהו המבט הנכון על המציאות ?
play3
עלמא דפירודא – חלק ב
play3
עלמא דפירודא – חלק א
play3
מעלת התשובה מאהבה
play3
“עלמא דפירודא” של האדם החוטא
play3
המיוחד בעם ישראל – הראיה האחדותית של המציאות
play3
החטא גורם לשנאת הבריות
play3
השפעת חטאי האדם על נפשו
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
הרב מרדכי כהן
הכנה לתפילות יום הכיפורים תשפ"ג בניגון ולימוד | הרב מרדכי כהן
137 דקות
play3
בית המדרש
הרב שהם גנוט
ההוספות בתפילה בעשרת ימי תשובה | הרב שהם גנוט
41 דקות
Shape-2
וידוי יום הכיפורים הרב לונדין
סדר הווידוי ליום הכיפורים | הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
"יחיינו מיומיים - ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו" - לצום גדליה | הרב שהם גנוט