מכתב של עולה חדש ושל טייס

מכתב של עולה חדש אל בנו לקראת העליה לארץ במסגרת תוכנית "עליה בקהילה"" מתקיים סמינר לגיבושם וחיזוקם הרוחני של המתעתדים לעלות.בין השאר" אנו מציעים להם כתרגיל" לכתוב מכתב שבו הם מסבירים לילדיהם הרכים את מניעיהם לעלות לארץ. לרוב" הם מנמקים מדוע עשו זאת בלי לשאול לדעתם" שהרי העליה היא לטובתם.אך יש לעתים מכתבים מרגשים במיוחד" […]