"התכשיט"

הכתב והקבלה' לרבי צבי יעקב מקלנבורג לפרשת תרומה