He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: עבודה זרה

play3
דיני ברכות פרטיות – שו"ע סימן רכד' סעיפים א' -ג'
דיני ברכות פרטיות - שו"ע סימן רכד' סעיפים א' -ג'
כיצד העונש על העבודה הזרה בארץ ישראל הוא שישראל יעבדו עבודה זרה בחוץ לארץ ?
play3
כיצד העונש על העבודה הזרה בארץ ישראל הוא שישראל יעבדו עבודה זרה בחוץ לארץ ?
"עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו"
play3
"עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו"
מדוע רחל אמנו גנבה את התרפים של אביה?
play3
מדוע רחל אמנו גנבה את התרפים של אביה?
חטא בעל פעור
play3
חטא בעל פעור
האם עובדי עבודה זרה הם פשוט טפשים ?
play3
האם עובדי עבודה זרה הם פשוט טפשים ?
הבוחר בעמו ישראל
play3
הבוחר בעמו ישראל
play3
"דודי חמק עבר" – כשמתרחש ריחוק לקראת עת הייחוד זו פגיעה קשה מנשוא
"דודי חמק עבר" – כשמתרחש ריחוק לקראת עת הייחוד זו פגיעה קשה מנשוא
play3
הכנסה של יסוד פרוד בעם ישראל פוגמת את המעלה של שמחת מצווה והתמדת תורה
הכנסה של יסוד פרוד בעם ישראל פוגמת את המעלה של שמחת מצווה והתמדת תורה
play3
עצם המחשבה של פילוג בעם ישראל כמוה כעבודה זרה שנענשים עליה גם במחשבה ולא במעשה
עצם המחשבה של פילוג בעם ישראל כמוה כעבודה זרה שנענשים עליה גם במחשבה ולא במעשה
play3
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
מדוע לא רצה יעקב אבינו להיקבר במצרים ? ומה הקשר ליסוד הנצרות ?
play3
ההבדל בין מינות לעבודה זרה ושניהם קיימים בנצרות
ההבדל בין מינות לעבודה זרה ושניהם קיימים בנצרות
play3
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
play3
שימוש בתאריך לועזי
שימוש בתאריך לועזי
play3
פסל מיכה – טוב להודות לה'  אבל על ידי עשיית עבודה זרה ?
פסל מיכה – טוב להודות לה' אבל על ידי עשיית עבודה זרה ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"זובח לאלהים יחרם"
"זובח לאלהים יחרם"
play3
חלומו של מלך כוזר
חלומו של מלך כוזר
play3
בזכות אבות יצאו ישראל ממצרים
בזכות אבות יצאו ישראל ממצרים
play3
וישמע יתרו – מה שמועה שמע ובא?
וישמע יתרו – מה שמועה שמע ובא?