עברי

כי תקנה עבד עברי. שואל אוה"ח: מדוע שינתה התורה לקוראו 'עברי' בעוד שבכל מקום בתורה נקרא 'ישראל' והיה לה לומר 'כי תקנה עבד ישראלי'?עונה על כך אוה"ח:א. השם 'עבד' אינו נצמד לשם ישראלי" עליו נאמרו מעלות רמות ונשגבות. לכן בחר בשם עברי שהוא כינויו של אברהם אבינו שהוא מצאצאי עבר. וכדבריו: "כי חשש הכתוב ליחד […]