עמל תורה ובריאות הנפש (ב)

להסיר כל ספקשורש החולי הוא הספק. האדם המאמין הוא אדם מחובר פנימה לכל המתרחש ומחבר אותו לשורשו בעולם האמת. עלינו לדעת שהספק הוא העמלק שבלב וכנגד העמלק יש עמל של תורה. הספק הוא המפריד בין המתרחש במציאות לבין השורש כאילו הכל במקרה: נרגן מפריד אלוף: זֹאת רָעָתֵךְ כִּי מָר כִּי נָגַע עַד לבך (ירמיה ד" […]

סוד ה"ספק" !

כלי יקר' על התורה לרבינו שלמה אפרים מלונטשיץ פרשיות ויגש וויחי