אֲשֶׁר פָּקַד משה

אמונים על הכלל 'אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין'" אנו קצת מופתעים למקרא הפרשה. סופרים" וסופרים הכול" עד הפרט הקטן ביותר. כמה כסף וכמה זהב וכמה נחושת ומה משקלם וכמה הביאו. מדוע לספור? למה לא להשאיר מעומעם וסמוי ולתת לברכה האלוקית לשרות. על פי הפשט" הספירה המדוקדקת בפרשתנו באה ללמדנו מוסר" שאפילו משה […]