He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: סעודת שבת

תבלין של שבת – מדוע חשוב לטעום כבר ביום שישי ?
play3
תבלין של שבת – מדוע חשוב לטעום כבר ביום שישי ?
אסדר לסעודתא
play3
אסדר לסעודתא
הכנת הסעודות לשבת – עשה זאת בעצמך וטרח לכבוד המלכה
play3
הכנת הסעודות לשבת – עשה זאת בעצמך וטרח לכבוד המלכה
מצוות עונג שבת – חלק א
play3
מצוות עונג שבת – חלק א
"אלהים עשה את האדם ישר- בחבלי משיח"
play3
"אלהים עשה את האדם ישר- בחבלי משיח"
דרך בציעת הפת בשבת
play3
דרך בציעת הפת בשבת
מסכת שבת דף קיז' ע"ב
play3
מסכת שבת דף קיז' ע"ב
דיני קידוש על היין וסעודת השבת
play3
דיני קידוש על היין וסעודת השבת
הכנת הסעודות לשבת ביום שישי
play3
הכנת הסעודות לשבת ביום שישי
דיני קידוש היום, שיכר סעודה ושירי שבת בסעודה
play3
דיני קידוש היום, שיכר סעודה ושירי שבת בסעודה
טוב להיזהר שלא לפחות משני תבשילין לכל סעודה
play3
טוב להיזהר שלא לפחות משני תבשילין לכל סעודה
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? – הרב אייל ורד
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? - הרב אייל ורד
38 דקות
play3
בית המדרש
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? – הרב אורי שרקי
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? - הרב אורי שרקי
58 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מגזין
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני