משימות, הפעלות ודיונים משפחתיים לשבת זכור ולחג הפורים

שתיה כדת ואוזני המן בשפע ללא ספק יהיו על השולחן. לכל מי שירצה להוסיף גם קצת תוכן, עניין וצבע מוזמן לבחור מתוך הרעיונות הבאים:הפעלות קבוצתיות* מי האיש – לוקחים פתקים ועל כל אחד מהם רושמים שם של דמות מן המגילה. שמים בשקית ומערבבים וכל אחד מן המשתתפים שולף פתק. עליו להציג לכולם את הדמות דרך […]

מותר לעשות עבירות בפורים?

מותר לעשות עבירות בפורים?הרב שלמה אבינר[ראיון] ש: מה הגבול בפורים? עד היכן אפשר להקל משום שמחת פורים?ת: ודאי אסור לעשות עבירות" גם בפורים! אין עושים מצוה על ידי עבירה! מצוה הבאה בעבירה!ש: מה למשל? לחקות תלמידי חכמים ורבנים מה שנקרא "רב-פורים" או סתם אנשים…ת: בודאי לא. אם זה בנוכחותו" זו הלבנת פנים" ומוטב לאדם שישליך […]