He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: סעודה

play3
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים – הכיצד ?
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים - הכיצד ?
דין כוס ברכת המזון ושלא יהיה פגום – חלק א
play3
דין כוס ברכת המזון ושלא יהיה פגום – חלק א
הנהגות ומצב השולחן לקראת ברכת המזון ודיני פירורי הפת
play3
הנהגות ומצב השולחן לקראת ברכת המזון ודיני פירורי הפת
דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר הסעודה מה דינם
play3
דברים הבאים בתוך הסעודה ואחר הסעודה מה דינם
שהפת פוטר את הפרפרת
play3
שהפת פוטר את הפרפרת
"אין משיחין בשעת הסעודה" – דברי מוסר שינהג אדם בסעודה – חלק ב
play3
"אין משיחין בשעת הסעודה" – דברי מוסר שינהג אדם בסעודה – חלק ב
דברי מוסר שינהג אדם בסעודה – חלק  א
play3
דברי מוסר שינהג אדם בסעודה – חלק א
play3
מים אחרונים
מים אחרונים
play3
אמירת דברי תורה בסעודה
אמירת דברי תורה בסעודה
play3
הנהגות בזמן הסעודה
הנהגות בזמן הסעודה
play3
כיצד מורידים את ה' לארץ ?
כיצד מורידים את ה' לארץ ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור