רוחניות, או דאגה לזולת או…

למה לא ידע אברהם על הפיכת סדום?כשסדום עמדה להיהפך, נאמר "וה' אָמָר הַמְכַסֶּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה" (בראשית י"ח, י"ז) ורש"י מסביר "לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו". אך יש לשאול אם אברהם היה נביא, מדוע באמת לא ידע על הפיכת סדום הצפויה, עד כדי כך שה' צריך להודיע לו במיוחד? החתם […]