חינוך גויי מתורגם לעברית

שאלה: כיצד להבין את הכשל העצום של החינוך החילוני בארץ? איני מדבר על חינוך לתורה ולמצוות שלקוי לגמרי באופן אכזרי" אלא גם לחינוך למוסריות ולישראליות. הרי המורים הם אנשים טובים וישרים וכן במשרד החינוך יושבים אנשים ערכיים. מה קורה כאן? אגב" לצערנו" ההשפעות החילוניות בחינוך חודרות יותר ויותר לחינוך הדתי.תשובה: אין זו בעיה חדשה. היא […]

סדר הבריאה

עניין סגולת וקדושת ישראל נקרא סוד בכמה מקומות. זה סוד עמוק מאוד" סוד ד'" – שהגזירה הזאת" ההכרחיות הזאת" הנצחיות הזאת" הטבעיות הזאת" איננה יכולה להשתנות בכל מצב שיהיה. כל ספר 'נצח ישראל' עוסק בכך" אבל פרק י"א הוא בירור יסודי. כאשר עניין זה – סוד האמונה של "ואתם הדבקים בד' אלהיכם" – אינו מבורר […]

סגולת ישראל

בחר בנו מכל העמים. ישראל צדיקים? חכמים? קדושים? ודאי" כל זה נכון" אך מה המהות" מה העניין" מה פירוש הדבר? האם אנחנו בעלי זכויות? זכינו שעמדנו במעמד הר סיני" קיבלנו תורה ומצוות. איך יש להבין זאת" וכי זה עניין של הזכות שלנו? של הצדקות שלנו? האם זכינו ולכן קרבנו לפני הר סיני? – לא! כל […]