סבלנות חינוכית

מהי סבלנות? – זו היכולת להתנהל בהתאם לקצב העצמי של המציאות. סבלנות חינוכית היא היכולת לחנך בהתאם לקצב הפנימי של החניך. הסבר: כל ההורים מציירים אידיאל חינוכי שהם חותרים להנחיל לבניהם. אף שהמשימה מורכבת" זוכים הורים רבים לראות ברכה בעמלם החינוכי ומצליחים להעביר לילדיהם את האידיאל שבו הם דוגלים. הילדים גדלים לתפארת" לשביעות רצון הוריהם. […]