תורת הקבלה… הזוגית- בנישואין (ב')

ככלל" אחד הכלים העצמתיים שיוצרים זוגיות אוהבת ואולי העיקרי והבסיסי" הוא: לקבל זא"ז ללא תנאי. אע"פ שה' מזווג זיווגים (בראשית רבא" ס"ח ד')" ישנם מצבים שבני הזוג מרגישים שהם ממש לא מתאימים. כאן מתחילה עבודת הקבלה. השאלה איננה אם אנחנו מתאימים. אלא" כיצד מגלים בפועל את ההתאמה. לימוד והעמקה לקבלה הזוגית" מאפשרת את גילוי ההתאמה. […]