He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: נר חנוכה

play3
מדוע הרואה נר חנוכה צריך לברך ?
מדוע הרואה נר חנוכה צריך לברך ?
פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
play3
פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
"לריח שמניך טובים" – כוונת ההדלקה בשמן
play3
"לריח שמניך טובים" – כוונת ההדלקה בשמן
פרסום וחיצוניות
play3
פרסום וחיצוניות
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת
play3
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים  משתלבים יפה בעולם המעשה
play3
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים משתלבים יפה בעולם המעשה
מצוות שאינם לסייג ולגדר כגון נר חנוכה – מדוע תקנו אותן חכמים ?
play3
מצוות שאינם לסייג ולגדר כגון נר חנוכה – מדוע תקנו אותן חכמים ?
play3
נר חנוכה ושלום ביתו
נר חנוכה ושלום ביתו
play3
חובת ההדלקה
play3
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
play3
הנר והגבורה
play3
סדר קדימה בין נר חנוכה והבדלה בנר חנוכה ראשון שחל במוצאי שבת
סדר קדימה בין נר חנוכה והבדלה בנר חנוכה ראשון שחל במוצאי שבת
play3
נר חנוכה ונר הבדלה- מי קודם ?
נר חנוכה ונר הבדלה- מי קודם ?
play3
תשובות לשאלות בענייני נר חנוכה
תשובות לשאלות בענייני נר חנוכה
play3
עד מתי אפשר להדליק נרות חנוכה ?
עד מתי אפשר להדליק נרות חנוכה ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
משמעות ברכות הדלקת נר חנוכה
משמעות ברכות הדלקת נר חנוכה
play3
מהו זמן הדלקת נר חנוכה ?
מהו זמן הדלקת נר חנוכה ?
play3
דין הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת
דין הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת
play3
הנחת נרות חנוכה בפתח הבית מצד שמאל
הנחת נרות חנוכה בפתח הבית מצד שמאל