He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: נרות שבת

פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
play3
פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
נר שבת  – "יהא זהיר לעשות נר יפה"
play3
נר שבת – "יהא זהיר לעשות נר יפה"
שמחה חיצונית מזויפת ושמחה פנימית אמיתית
play3
שמחה חיצונית מזויפת ושמחה פנימית אמיתית
נרות שבת מביאים לידי ביטוי את האור הגנוז
play3
נרות שבת מביאים לידי ביטוי את האור הגנוז
דיני הפתילה והשמן של נר שבת
play3
דיני הפתילה והשמן של נר שבת
אכילה לאחר הדלקת נרות
play3
אכילה לאחר הדלקת נרות
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
play3
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
מצות הדלקת נרות שבת
play3
מצות הדלקת נרות שבת
נר שבת ושלום בית
play3
נר שבת ושלום בית
אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
play3
אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
יהא זהיר לעשות נר יפה
play3
יהא זהיר לעשות נר יפה
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת – מדוע נפסל שמן קיק ? – חלק א
play3
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת – מדוע נפסל שמן קיק ? – חלק א
זמן הדלקת נרות שבת
play3
זמן הדלקת נרות שבת
האם ללילה יש ערך בפני עצמו או שהוא רק אמצעי למנוחה עד לבוקר הבא ?
play3
האם ללילה יש ערך בפני עצמו או שהוא רק אמצעי למנוחה עד לבוקר הבא ?
ההפרש שבין הדלקת נר שבת בגלות לבין זו שבארץ ישראל
play3
ההפרש שבין הדלקת נר שבת בגלות לבין זו שבארץ ישראל
הדלקת נר שבת
play3
הדלקת נר שבת
אם חשמל נחשב הלכתית כאש  האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
play3
אם חשמל נחשב הלכתית כאש האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
שלא לגרום כיבוי הנר בשבת
play3
שלא לגרום כיבוי הנר בשבת
הדלקת נר חנוכה ונר שבת בערב שבת
play3
הדלקת נר חנוכה ונר שבת בערב שבת
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?