He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: נרות שבת

play3
פלא יועץ – נר שבת ונר חנוכה
פלא יועץ - נר שבת ונר חנוכה
נר שבת  – "יהא זהיר לעשות נר יפה"
play3
נר שבת – "יהא זהיר לעשות נר יפה"
שמחה חיצונית מזויפת ושמחה פנימית אמיתית
play3
שמחה חיצונית מזויפת ושמחה פנימית אמיתית
נרות שבת מביאים לידי ביטוי את האור הגנוז
play3
נרות שבת מביאים לידי ביטוי את האור הגנוז
דיני הפתילה והשמן של נר שבת
play3
דיני הפתילה והשמן של נר שבת
אכילה לאחר הדלקת נרות
play3
אכילה לאחר הדלקת נרות
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
play3
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
play3
מצות הדלקת נרות שבת
מצות הדלקת נרות שבת
play3
נר שבת ושלום בית
נר שבת ושלום בית
play3
אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
play3
יהא זהיר לעשות נר יפה
יהא זהיר לעשות נר יפה
play3
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת – מדוע נפסל שמן קיק ? – חלק א
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת – מדוע נפסל שמן קיק ? – חלק א
play3
זמן הדלקת נרות שבת
זמן הדלקת נרות שבת
play3
האם ללילה יש ערך בפני עצמו או שהוא רק אמצעי למנוחה עד לבוקר הבא ?
האם ללילה יש ערך בפני עצמו או שהוא רק אמצעי למנוחה עד לבוקר הבא ?
play3
ההפרש שבין הדלקת נר שבת בגלות לבין זו שבארץ ישראל
ההפרש שבין הדלקת נר שבת בגלות לבין זו שבארץ ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הדלקת נר שבת
הדלקת נר שבת
play3
אם חשמל נחשב הלכתית כאש  האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
אם חשמל נחשב הלכתית כאש האם ניתן לסמוך עליו במקום להדליק נרות שבת?
play3
שלא לגרום כיבוי הנר בשבת
שלא לגרום כיבוי הנר בשבת
play3
הדלקת נר חנוכה ונר שבת בערב שבת
הדלקת נר חנוכה ונר שבת בערב שבת