הלחי השניה

לפעמים רואים אדם שסופג עלבונות והתנכלויות" אך מבליג" ואדרבה ממשיךלעשות חסד למי שפוגע בו" ואז מטיחים כנגדו: מוסר נוצרי! הושטת הלחיהשניה!זוהי טעות כפולה" כי נוצרים אינם נוהגים כן" ויהודים נוהגים כן מימים ימימה.זה אמנם נכון שבדרשותיו 'אותו האיש' מטיף להבלגה גמורה" וזו בערך לשונו:מהר להתפייס עם איש מדון" פן ימסור אותך לשופט" השופט לשוטר" והשוטר […]

ללא חשש נצרות

ללא חשש נצרות. זהו מותג חדש. אבל באמת זהו מותג ישן" עוד מזמן אברהם אבינו.יש מותג: ללא חשש טבל" ללא חשש שעטנז" ללא חשש שביעית" ללא חשש חילול שבת" ללא חשש עבודה ערבית" ללא חשש צער בעלי חיים" ללא חשש עינוי פועלים" ללא חשש גניזה ועוד ועוד. ועתה: ללא חשש כסף נוצרי" כסף אוונגליסטי" כסף […]