לשמור לעשותם

כשאנחנו באים ללמוד תורה עם ילדינו" עלינו לבחור מה לקחת מתוך התורה שרחבה מני ים. אפשר להתמקד בבקיאות ולעשות להם חידוני א"ב. אפשר להדגיש את המידות הטובות ואת ה'בין אדם לחברו'. השנה אנחנו בשנת 'הקהל'. במצווה זו כתוב "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם" ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". עלינו להתמקד […]

נסיונות

מהר"ל מפראג על התורה לפרשת וירא

סוכה בסוד העקדה

פעמים רבות מדי אנחנו נפגשים עם ניסיונות שנראים לנו חסרי טעם. פעם האדם מקבל דלקת גרון ופעם הצ'ק חוזר. זה נראה סתמי לגמרי. באמת" אין לנו כל ידיעה ברורה על משמעות הניסיונות" אך יש הבנה שתורמת להבנתנו והיא הבנת סיפור העקדה. כל בוקר התפילה מתחילה בסיפור שבו האב עוקד את בנו בהר המוריה עד שהאלוקים […]