"אשר לא ציווה אותם"

"ויהי ביום השמיני". היה זה יום מכונן בדברי ימי עמנו. מובא בספרא שהיום הזה נטל עשר עטרות: "ראשון למעשה בראשית… ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש… ראשון לשכון שכינה בישראל, ראשון לברך את ישראל". יום של התרוממות רוח גדולה, שמחה שלמה הבאה מתוך התקיימות ההבטחה האלוקית "ושכנתי בתוכם" – בפועל. לכבוד מעמד נשגב זה […]