אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ

אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ. לפ' תרומה/ זיו רוה שני סוגי דרישות מניעות בפועל את האדם" חיצונית ופנימית. הדרישה החיצונית היא מעין התחייבות" 'חוב' שעליו למלא" כורח חיצוני" והדרישה הפנימית היא תביעת האדם מעצמו" המתעוררת כתוצאה מהזדהות שכלית ומביאה להשתוקקות כנה. זה נכון גם בענייני העולם וגם ביחס לעבודת ה'. ייתכן שמה שמזוהה ביחס הנפשי כ'ציווי […]

גילוי הטוב סוד הגאולה / נכון לעכשיו

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (שמות כה' ב'). מסביר רש"י "ידבנו לבו" לשון נדבה הוא לשון רצון טוב.המשכן נבנה על ידי תרומת עם ישראל אשר ניתנה ברצון טוב. כשם שהמשכן מיוסד על רצון טוב של תורמי המשכן" גם ההוויה כולה מיוסדת על רצונו הטוב של השי"ת כדברי הרב […]