מהי זוגיות בנישואין, בעקבות הקורונה.

תקופה מיוחדת נוצרה בחיינו במשבר הקורונה. הבידוד שנכפה על עם ישראל כחלק מכל העולם, מחייב חשבון נפש אישי, זוגי, משפחתי, יהודי כעם סגולה וכלל עולמי. יד ה' מורגשת ונוכחת במציאות הזאת. מבחינה זוגית, הקב"ה הציב בפנינו מראה מאד ברורה, בנוגע למהות ואיכות הקשר הזוגי. זוגות שהקשר שלהם טוב, דיווחו עד כמה תקופה זו הייתה טובה […]

עשרת הדברות של המלחמה בקורונה

א. רופאים. על פי התורה סומכים על רופאים בענייני הלכה רבים" בין רופאים יהודים" בין רופאים גויים" כולל ענייני פיקוח נפש" כגון אכילה ביום הכיפורים (שו"ע או"ח סי' תריח).ב. ודאות הרפואה. ככל מדע" הרפואה אינה ודאי אלא ספק" השערה" ואכן היא משתנה מידי פעם (שו"ת דעת כהן סי' קמ). בכל זאת" יש ללכת על פיה" […]

חיסון קורונה – כן או לא?

[שאל: הרב מרדכי ציון] ש: האם כתוב בתורה שיש להתחסן? ת: כן. רפא ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. ובשולחן ערוך" יש תוספת ביאור: מצוה וחובה. קל וחומר שחובה על האדם לרפא את עצמו.ש: אבל לא מדובר כאן במחלה" אלא במניעת חולי?ת: זה אותו עיקרון. כשם שמצוה לרפא מחלה" כך מצוה למנוע מחלה. ויש מצבים […]

קורונה וקונספירציה

הרב שלמה אבינר שאלה: יש כל מיני תיאוריות שהקורונה היא פרי של קונספירציה" מה שמאוד מדאיג?ת: אכן יש עשרות רבות של תיאוריות כאלה" הן לגבי תופעת המחלה" הן לגבי ריאליות המחלה" הן לגבי הטיפול במחלה. הכל הבל. יש מאשימים את סין" את ארצות הברית" את תעשיית התרופות" את ראשי המדינות" את ארגון הבריאות העולמי ועוד" […]

מול הקורונה – ביטחון או השתדלות

שאלה: יש שאלה כללית המנסרת בעולם היהודים המאמינים" ושייכת גם לקורונה: ביטחון או השתדלות. האם להשתדל בכל אשר נוכל בתחום הרפואי" או להמשיך לעבוד את ד' כרגיל" ולהאמין שד' יגן עלינו?תשובה: אכן שאלה זו נוגעת לרפואה" אך גם לכלכלה" האם עבודה מפרנסת או ביטחון" וכן לצבא" האם להילחם או להאמין.כיוון שריבונו של עולם ציווה אותנו […]

שו"ת קורונה ותשובה

הרב שלמה אבינר ש: למה הרבנים מדברים על הצד ההלכתי של הנחיות הקורונה" ולא על הצד האמוני" מה המוסר האלוהי שטמון בו?ת: הרבנים כן כותבים ומדברים רבות על כך" אך אולי יש פחות פרסום" אם כי אין זה תלוי בהם (עיין קונטרס כתר יתנו לך " ובו יותר משלושים מאמרים בנדון ).ש: אם כן מה […]

תשובה בצל הקורונה

הרב שלמה אבינר רבינו הגדול הרמב"ם כותב בתחילת הלכות תענית" שבעת צרה יש לעשות תשובה. הקורונה הוא בהחלט עת צרה ולכן יש לעשות תשובה. נכון שבכל יום ובכל זמן יש לעשות תשובה" אולם בעת קורונה יש לעשות תשובה גדולה.אך במה? מספר רבינו אברהם בן הרמב"ם שפעם נשאל אביו שאלה זו: במה עליי לעשות תשובה? והשיב: […]

שו"ת הדבקה וסגר

ש: האם המושג של סגר קיים בהלכה?ת: ודאי. בגמרא בבא קמא: "דבר בעיר כנס רגליך" (ב"ק ס" ב)" כלומר יש להסתגר בבית.ש: אבל נפסק שזה רק אם מתו שלושה אנשים בשלושה ימים מתוך חמש מאות (שו"ע או"ח תקע" ב)?ת: זה כאשר אין לנו מידע מדויק מה קורה" אז שופטים באופן סטטיסטי. אבל בהמשך" השולחן ערוך […]

יש גבול / הרב ליאור לביא

עידן חדשכמו רבים" גם אני מסתובב בימים אלה עם סימן שאלה גדול – "מה אתה רוצה שנבין מזה?" כמאמינים ברור לנו שהמציאות הזאת" שאנו חיים בתוכה כחצי שנה" נשלחה אלינו בהשגחה ואמורה ללמד אותנו משהו. אבל מה? והאם 'ביום שאחרי' באמת משהו מהותי ישתנה בחיינו? ואיך בכלל משהו ישתנה אם לא ברור לנו מה צריך […]