He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: נבואה

play3
"כי הנה בימים ההמה  ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים"
"כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים"
"ויקנא ה' לארצו ויחמול על עמו" – מה יותר חשוב האדם או האדמה  ?
play3
"ויקנא ה' לארצו ויחמול על עמו" – מה יותר חשוב האדם או האדמה ?
לא כל ודאות היא נבואה אבל כל נבואה היא ודאית למתנבא
play3
לא כל ודאות היא נבואה אבל כל נבואה היא ודאית למתנבא
רוח הקודש הכרתית וידיעת העתיד באופן לא מודע
play3
רוח הקודש הכרתית וידיעת העתיד באופן לא מודע
רוח הקודש והנבואה – דרך ההשכלה העל טבעית
play3
רוח הקודש והנבואה – דרך ההשכלה העל טבעית
בעניין רוח הקודש והנבואה
play3
בעניין רוח הקודש והנבואה
play3
האם טענת קרח קיימת גם בימינו?
האם טענת קרח קיימת גם בימינו?
play3
מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית
מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית
play3
תכונת הנבואה – היעדר הרציפות שלה
תכונת הנבואה – היעדר הרציפות שלה
play3
רוח הקודש והשכל
play3
היכולת להשיג את הנבואה הוא לפי השינוי שבהכרה של האדם
היכולת להשיג את הנבואה הוא לפי השינוי שבהכרה של האדם
play3
תכלית כוונת מסכת אבות – לאפשר את מציאות הנבואה
תכלית כוונת מסכת אבות – לאפשר את מציאות הנבואה
play3
תופעת אלדד ומידד
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
במה מבטאת הפגיעה של שרו של עשו  ביעקב אבינו בגיד הנשה ?
במה מבטאת הפגיעה של שרו של עשו ביעקב אבינו בגיד הנשה ?
play3
איך יתכן ששאול לא הכיר את שמואל הנביא?
איך יתכן ששאול לא הכיר את שמואל הנביא?
play3
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
עצת יתרו – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
play3
ואיש משענתו בידו
ואיש משענתו בידו