Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: נבואה

הנביא מאמת את נבואתו על ידי חיזוי העתיד או על ידי עשיית נס
play3
הנביא מאמת את נבואתו על ידי חיזוי העתיד או על ידי עשיית נס
“כי הנה בימים ההמה  ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים”
play3
“כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים”
“ויקנא ה’ לארצו ויחמול על עמו” – מה יותר חשוב האדם או האדמה  ?
play3
“ויקנא ה’ לארצו ויחמול על עמו” – מה יותר חשוב האדם או האדמה ?
לא כל ודאות היא נבואה אבל כל נבואה היא ודאית למתנבא
play3
לא כל ודאות היא נבואה אבל כל נבואה היא ודאית למתנבא
רוח הקודש הכרתית וידיעת העתיד באופן לא מודע
play3
רוח הקודש הכרתית וידיעת העתיד באופן לא מודע
רוח הקודש והנבואה – דרך ההשכלה העל טבעית
play3
רוח הקודש והנבואה – דרך ההשכלה העל טבעית
בעניין רוח הקודש והנבואה
play3
בעניין רוח הקודש והנבואה
האם טענת קרח קיימת גם בימינו?
play3
האם טענת קרח קיימת גם בימינו?
מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית
play3
מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית
תכונת הנבואה – היעדר הרציפות שלה
play3
תכונת הנבואה – היעדר הרציפות שלה
רוח הקודש והשכל
play3
רוח הקודש והשכל
היכולת להשיג את הנבואה הוא לפי השינוי שבהכרה של האדם
play3
היכולת להשיג את הנבואה הוא לפי השינוי שבהכרה של האדם
תכלית כוונת מסכת אבות – לאפשר את מציאות הנבואה
play3
תכלית כוונת מסכת אבות – לאפשר את מציאות הנבואה
תופעת אלדד ומידד
play3
תופעת אלדד ומידד
במה מבטאת הפגיעה של שרו של עשו  ביעקב אבינו בגיד הנשה ?
play3
במה מבטאת הפגיעה של שרו של עשו ביעקב אבינו בגיד הנשה ?
איך יתכן ששאול לא הכיר את שמואל הנביא?
play3
איך יתכן ששאול לא הכיר את שמואל הנביא?
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
play3
עצת יתרו – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב