בהשכמה עלה ובהשכמה ירד

הגמרא במסכת שבת (פו" א) אומרת שכשמשה רבינו עלה להר סיני לקבל תורה" "בהשכמה עלה ובהשכמה ירד". כלומר מוקדם בבוקר עלה לקבל את התורה וכך עשה כשירד מההר.הרב קוק זצ"ל בפירושו עין אי"ה שבת ( ח"ב עמ' 168) מבאר שבמאמר זה באו חכמים ללמדנו לימוד עמוק ביחס לתורה. כי התורה שניתנה למשה מתוך נבואה של […]

נהירו דכל עלמין

"אורייתא אורייתא נהירו דכל עלמין" כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטי מנך לכל סטרין" מנך כלא" עלך קיימי עלאין ותתאין" נהירו עלאה מנך נפקא" אורייתא אורייתא מה אימא לגבך" אילת אהבים אנת ויעלת חן" (עילא ותתא רחימין דילך" מאן יזכי לינקא מנך כדקא יאות" אורייתא אורייתא שעשועים דמארך" זוהר חלק ג דף קסו/ב מתן תורה.קצת […]

נהירו דכל עלמין.

"אורייתא אורייתא נהירו דכל עלמין" כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטי מנך לכל סטרין" מנך כלא" עלך קיימי עלאין ותתאין" נהירו עלאה מנך נפקא" אורייתא אורייתא מה אימא לגבך" אילת אהבים אנת ויעלת חן" (עילא ותתא רחימין דילך" מאן יזכי לינקא מנך כדקא יאות" אורייתא אורייתא שעשועים דמארך" זוהר חלק ג דף קסו/ב מתן תורה.קצת […]

מתן תורה – חינוך לקבלת עול מלכות שמים

חג השבועות – "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב"" הוא יום קבלת שני לוחות הברית" עדות לברית בין ישראל לקב"ה. אחת ההבנות המקובלות עלינו שעשרת הדברות התפצלו לשני לוחות" חמישה מכל צד. בצד אחד מצוות בין אדם לקב"ה ובצד השני מצוות בין אדם לחברו. מצות "כבד את אביך ואת אימך" נמצאת בקבוצה של בין […]

זמן מתן תורתנו – האם אכן יש זמן?

חמשה שמות ניתנו לחג השבועות" שלושה מן התורה 1. חג הקציר 2. חג השבועות 3. יום הביכורים. שניים נוספים מפי חכמינו 4. עצרת (כדוגמת שמיני עצרת בחג הסוכות" ילק"ש רמז תשפב) 5. חג מתן תורתנו כפי שנקבע בסדר התפילה "את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו".ולפלא" שדבר מרכזי כל כך כמתן תורה אינו מוזכר […]