המשתה

א. משתה גדוליםלימדנו מו"ר הרצי"ה בשיחותיו" שבכל שבת בפרשה אנו נפגשים עם דבר ה' המתגלה אלינו מידי שבוע בשבוע. דרך הפרשה אנו רואים את מעשי ה' בסדרי הדורות" בסדרי הזמנים. משיחותיו למדנו להבין ולהכיר כיצד ה' פועל במשך הדורות" באיזה כיוון הוא מוביל ומדריך את הדורות."מובן מאליו שמתוך כך יש גם אפשרות להכיר מה קורה […]