צדק צדק תרדוף- לא בנישואין/ צדק וצדקה בנישואין

מאז היותנו רכים בשנים" חונכנו להתנהג על פי הצדק. צדק הכרחי לקיומו של סדר בין בני האדם" לחיי חברה מתוקנים. יחד עם זאת" צדקה – לכאורה במשמעות הפוכה" גם אם יש בה אותן האותיות בתוספת הא" (שאולי רומזת לשם ה'). צדק – על פי דין. צדקה – במשמעות המילה" לפנים משורת הדין (חזקוני בראשית טו" […]