Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: משלוח מנות

משלוח מנות ומתנות לאביונים
play3
משלוח מנות ומתנות לאביונים
האם יוצאים ידי משלוח מנות כאשר המקבל אינו חפץ לקבלם ?
play3
האם יוצאים ידי משלוח מנות כאשר המקבל אינו חפץ לקבלם ?
מה המטרה של משלוחי המנות בפורים?
play3
מה המטרה של משלוחי המנות בפורים?
מצוות משלוח מנות והקשר בינה לבין מצוות מחצית השקל
play3
מצוות משלוח מנות והקשר בינה לבין מצוות מחצית השקל
מנהגי פורים ויחסם למחיית עמלק
play3
מנהגי פורים ויחסם למחיית עמלק
הלכות קריאת מגילה מתנות לאביונים משלוח מנות וסעודת פורים
play3
הלכות קריאת מגילה מתנות לאביונים משלוח מנות וסעודת פורים
משלוח מנות ומתנות לאביונים  – האם בקבוק יין נקרא מנה ?
play3
משלוח מנות ומתנות לאביונים – האם בקבוק יין נקרא מנה ?
חם באתר
play3
בית המדרש
תמתי – תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
בין בחירה לגורל – פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
מנהיגות וקרבנות – המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
סיכום הסדרה 2 | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
סיכום הסדרה 2 | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
Shape-2
בית המדרש
שבת, תשעה באב, ו”סעודת שלמה בשעתו” – מה הקשר? | הרב אמיר דומן
שבת, תשעה באב, ו"סעודת שלמה בשעתו" - מה הקשר? | הרב אמיר דומן
play3
בית המדרש
מתורת ארץ ישראל של ה”נתיבות שלום” | הרב יורם אליהו
מתורת ארץ ישראל של ה"נתיבות שלום" | הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
שורש השורשים של החורבן | הרב שהם גנוט
שורש השורשים של החורבן | הרב שהם גנוט