שו"ת משלוח מנות

ש: מה טעם מצות משלוח מנות?ת: לפי תרומת הדשן כדי לספק לכל משפחה בישראל שפע מזון עבור סעודת פורים. לפי מנות הלוי" כדי להרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות (פסקי תשובות תרצה ט).ש: מה יהיה הדין אם המקבל ויתר על משלוח מנות" הודה ולא רצה לקבל?ת: לפי הטעם שזה לספק סעודה" לא יצא ידי חובה" לפי […]

שגעון משלוח המנות הסיבובי

[ראיון] ש: ישנה תופעה הולכת וצוברת עוצמה" שבחלק גדול מפורים" משפחות רבות עסוקות במשלוח מנות" מקבלות ושולחות. על פי רוב ממחזרות מה שקבלו למשלוח מנות חוזר. אגב" לפעמים יש אי נעימויות" כי אדם מקבל בחזרה מה ששלח" או נשאר בפנים פתק מוצנע של השולח הראשון. מצד אחד נעים מאוד לקבל משלוח מנות וגם לשלוח מנות" […]

כוונת הלב

הסתכלות על פורים מזיות נשית התאורים בפרק א' של מגילת אסתר מכניסים אותנו מיד לאווירה. לא קשה לדמיין את ההתהוללות והנהנתנות בחצר הארמון: את בדי הפאר בצבעיהם העזים" את עמודי הכסף הנוצצים…אפשר לשמוע את התפעלות המוזמנים ואת קולות הלגימה של כמויות היין הנשפכות" ולהריח את בשמי הנשים. ולשם מה כל החגיגה הזאת? כתוב במפורש: "בהראותו […]