He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: משה רבנו

play3
"גם בי התאנף ה' " – מסירות נפשו של משה רבנו על ישראל
"גם בי התאנף ה' " - מסירות נפשו של משה רבנו על ישראל
מידת הענוה – הבסיס ללימוד תורה – חלק ב
play3
מידת הענוה – הבסיס ללימוד תורה – חלק ב
ימי השובבי"ם והקשר לגאולת מצרים
play3
ימי השובבי"ם והקשר לגאולת מצרים
"הולך נגד הזרם"- על הכרעות מוסריות במצרים
play3
"הולך נגד הזרם"- על הכרעות מוסריות במצרים
"ותתצב אחותו מרחוק"
play3
"ותתצב אחותו מרחוק"
מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
play3
מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
"ותקרא שמו משה" – למה לא משוי?
play3
"ותקרא שמו משה" – למה לא משוי?
play3
מידת הענוה היא המידה המרכזית לקניין תורה
מידת הענוה היא המידה המרכזית לקניין תורה
play3
מה אפשר ללמוד ממשה רבנו בעניין שמירת הלשון ?
מה אפשר ללמוד ממשה רבנו בעניין שמירת הלשון ?
play3
מדוע טורחים חז"ל למצוא סמך לשמותיהם של משה רבנו , מרדכי ואסתר – שהם מן התורה ? – חלק א
מדוע טורחים חז"ל למצוא סמך לשמותיהם של משה רבנו , מרדכי ואסתר – שהם מן התורה ? – חלק א
play3
המן מן התורה – מנין?
המן מן התורה – מנין?
play3
הרועה הנאמן
play3
"זכרו תורת משה עבדי"
"זכרו תורת משה עבדי"
play3
לציון יום פטירת משה רבנו
לציון יום פטירת משה רבנו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איך בוחרים מנהיג ? התכונות הראויות להנהגה
איך בוחרים מנהיג ? התכונות הראויות להנהגה
play3
האם משה רבנו משוי בעצמו או מושה אחרים?
האם משה רבנו משוי בעצמו או מושה אחרים?
play3
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
play3
הניגוד שיש למשה רבנו עם המים
הניגוד שיש למשה רבנו עם המים