עשרה כללים של האדם העמיד

הרב שלמה אבינר עמידות נפשית או חוסן נפשי או Resilience" אינם באופנה. האופנה היאלהתאונן ולהתאמלל מול כל קושי" להיכנס לחרדה ולדיכאון" לרוץ לפסיכולוג ולעובדת סוציאלית. הקיצור" האופנה היא להיות רפה כוח.אך אדם נקרא להיות גיבור. האדם הנורמלי הוא גיבור ולא נשבר מול קשיים. והנה עשרה כללים שבאים לעזרת הרוצה לשמור על עמידות נפשית.א. לדעת מראש […]

תפקיד המשבר – לידה

כגודל האדם כך גודל יצרו" וכך גם גודל משבריו. אופי המשבר מתאים לאופי האדם. אולם מי שדבק בה'" הירא אותו ביראה עילאה והעובד בשמחה עילאה" עשוי למנוע מהדין לתקוף אותו. מדוע? מפני שהוא מקבל על עצמו למסור את נפשו עד קצה גבול היכולת שלו" ובכך הוא מקיים את מה שהמשבר היה אמור לעורר אותו לקיים. […]

משברים

במהלך הפרשה של היום נפגשים בעניין מיוחד: במציאות יש משברים. המשברים שייכים לסדר ההנהגה האלוהית. עצם הדבר שיש משברים אינו דבר נורא כל כך. אפילו אדם שמצליח בעצמו" או בסיוע של אחרים" להיות שייך יותר ויותר לעניינים רוחניים ואציליים" גם אצלו יש מציאות של משברים. ועל מנת כן! המשברים שייכים למציאות האדם. אין להתחמק מן […]