He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מרים הנביאה

play3
הלב העליון ומדבר צין – על דיבורים חמים וקרים
הלב העליון ומדבר צין - על דיבורים חמים וקרים
"ותתצב אחותו מרחוק"
play3
"ותתצב אחותו מרחוק"
זכירת מעשה מרים הנביאה
play3
זכירת מעשה מרים הנביאה
כוונה טובה לא מתירה לדבר בגנותו של אדם
play3
כוונה טובה לא מתירה לדבר בגנותו של אדם
מרים , חנה , יעל הצללפונית ועוד
play3
מרים , חנה , יעל הצללפונית ועוד
זכירת המעשה שנעשה למרים הנביאה בדברה על משה אחיה
play3
זכירת המעשה שנעשה למרים הנביאה בדברה על משה אחיה
"מרים זו פועה" – הדיבור של מרים לפייס התינוקות מחולל נפשות של גאולה
play3
"מרים זו פועה" – הדיבור של מרים לפייס התינוקות מחולל נפשות של גאולה
play3
זכירת מרים
play3
מרים הנביאה – כנגד כל הסיכויים
מרים הנביאה – כנגד כל הסיכויים
play3
ט"ו בשבט- חג האמונה
ט"ו בשבט- חג האמונה
play3
חטאו של משה רבנו
play3
עשר זכירות שבכל יום- מעשה מרים
עשר זכירות שבכל יום- מעשה מרים
play3
פשר סמיכות מיתת למרים לחסרון המים
פשר סמיכות מיתת למרים לחסרון המים
play3
"והעם לא נסע עד האסף מרים"
"והעם לא נסע עד האסף מרים"
play3
תכונת המרידה של מרים הנביאה
תכונת המרידה של מרים הנביאה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מרים הנביאה
מרים הנביאה
play3
דמותה של מרים הנביאה
דמותה של מרים הנביאה