חוסנה של משפחה, חוסנה של האומה

בספר שמות אנו לומדים על הולדת העם, כיצד הולכת ומתגבשת הוויה חדשה, מתוך משפחה של שבעים נפש הבאים מצרימה עד ו"הנה עם בני ישראל" . תחילת הפרשה מונה את ראשי המשפחות שמהן צומחת מציאות של עם. אם בספר בראשית המשפחה הייתה מקום של מתח, יריבות, שנאה וקנאה, בספר שמות נגלה משפחתיות אחרת, יצירה חדשה של […]