אחר הדברים האלה.

אחר הדברים האלה" אחרי שהכל נגמר" ותלו את המן וגם את בניו" ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות" רוכב על הסוס. אחרי שגיליתְ את סודך" מאיזה עם את" ומה ארצך ומולדתך" אחרי שהמתח העצום שנמשך שבע שנים" שנים קשות" בהן היית שבויה בתוך כלוב מזהב" אבל החזקת את עצמך" כי ידעת" כי מרדכי לחש לך" […]

לקראת שבת זכור ופורים ה'תשע"ג

לב טהור ברא לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו (ע"פ תהילים נא' יב') א.זכרון של אחוה שעת חירום" טבעה שמקלפת את הקליפות החיצוניות. הסרת טבעתו של אחשורוש ונתינתה לצורר היהודים" היא סכנה לאומית ועולמית. ומול עמלק העולה לשלטון – כפי שאנו חווים היום על בשרנו את חומרת המצב – עלינו לדעת היטב מי אנחנו ומה […]