החולם והלוחם

יציאת יעקב מארץ ישראל וחזרתו מאופיינת בשני חלומות נבואיים. בתחילתה חלום סולם יעקב ובסופה חלום העתודים נקודים וברודים. גם בנו יוסף נודע בחלומותיו.בשני האישים מופיעה מילה החוזרת על עצמה כמה פעמים עם חשיבות מיוחדת" וזו המילה 'והנה'. "ויחלום והנה סולם… והנה מלאכי… והנה ה'… והנה אנכי…". בחלומו של יוסף בפר' וישב: "שמעו נא החלום… והנה […]