He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מקרא ביכורים

"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
play3
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
play3
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" – השתוקקות ישראל לקיים המצות
play3
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" – השתוקקות ישראל לקיים המצות
מהו וידוי ?
play3
מהו וידוי ?
"וענית ואמרת" – מקרא ביכורים
play3
"וענית ואמרת" – מקרא ביכורים
פרשת מקרא ביכורים
play3
פרשת מקרא ביכורים
מצוות הבאת הביכורים
play3
מצוות הבאת הביכורים
מה הקשר בין דבר חרב גילוי שכינה מטה והדם שכרכם הכתוב כאחד ?
play3
מה הקשר בין דבר חרב גילוי שכינה מטה והדם שכרכם הכתוב כאחד ?
ועלי שומר את פיה… ויחשבה עלי לשיכורה
play3
ועלי שומר את פיה… ויחשבה עלי לשיכורה
"גוי גדול עצום ורב" – שבחם האיכותי  של ישראל במצרים
play3
"גוי גדול עצום ורב" – שבחם האיכותי של ישראל במצרים
"אין קורין מקרא ביכורים אלא בזמן שמחה"
play3
"אין קורין מקרא ביכורים אלא בזמן שמחה"
משמעות הזכרת בית המקדש וארץ ישראל במקרא ביכורים
play3
משמעות הזכרת בית המקדש וארץ ישראל במקרא ביכורים
מקרא ביכורים- מתחיל בגנות ומסיים בשבח
play3
מקרא ביכורים- מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הבאת הביכורים כביטוי של הכרת הטוב
play3
הבאת הביכורים כביטוי של הכרת הטוב
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך"
play3
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך"
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
15 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו
5 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
ניסי מלחמת ששת הימים
play3
בית המדרש
מיוחד: תפילת השל"ה עם הרב מרדכי אליהו
play3
בית המדרש
הרב ראובן ששון: כשהקב"ה מתגלה אלינו בירושלים
Shape-7
מוזיקה
אביעד שר לירושלים: 'באנו שוב'