He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מצות עשר זכירות

play3
עלייה לארץ היא תשובה כללית
עלייה לארץ היא תשובה כללית
זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו
play3
זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו
המצוה לזכור את ירידת המן לאבותינו במדבר
play3
המצוה לזכור את ירידת המן לאבותינו במדבר
זכירת מה שמסתעף מזכירת השבת ומעמד הר סיני – הכרת הטוב
play3
זכירת מה שמסתעף מזכירת השבת ומעמד הר סיני – הכרת הטוב
מצות עשר זכירות שיש לזכרם מדי יום
play3
מצות עשר זכירות שיש לזכרם מדי יום
מצות עשר זכרונות בפה ובהתבוננות
play3
מצות עשר זכרונות בפה ובהתבוננות
"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"
play3
"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"
play3
עשר זכירות שבכל יום- מעשה מרים
עשר זכירות שבכל יום- מעשה מרים
play3
עשר זכירות שבכל יום- זכירת עמלק שבתוכנו
עשר זכירות שבכל יום- זכירת עמלק שבתוכנו
play3
עשר זכירות שבכל יום- שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
עשר זכירות שבכל יום- שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
play3
עשר זכירות שבכל יום- פרשת המן
עשר זכירות שבכל יום- פרשת המן
play3
עשר הזיכרונות שבכל יום- השבת
עשר הזיכרונות שבכל יום- השבת
play3
עשר הזכרונות שבכל יום- יציאת מצרים
עשר הזכרונות שבכל יום- יציאת מצרים
play3
מצות עשר זכירות וענפיהם
מצות עשר זכירות וענפיהם
play3
מצוות זכירת מעשה עמלק ודומיו ומזימות שונאי ישראל שבימינו אנו
מצוות זכירת מעשה עמלק ודומיו ומזימות שונאי ישראל שבימינו אנו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מצות סיפור וזכירת יציאת מצרים
מצות סיפור וזכירת יציאת מצרים
play3
זכירת המן שירד במדבר
זכירת המן שירד במדבר
play3
הענפים הנובעים מזכירת השבת –  חסדי ה'
הענפים הנובעים מזכירת השבת – חסדי ה'
play3
זכירת מעשה מרים הנביאה
זכירת מעשה מרים הנביאה