קישור לכלל ישראל

רש"י מזכיר בשם חז"ל שמצורע הוא מוציא רע – מוציא שם רע. כאשר השפה חולנית" הלשון חולנית והדיבור חולני" מתגלים נגעים. במצב מתוקן" הלשון מחברת את האדם עם החיים החברתיים הישרים" היפים והנהדרים. על ידי לשון הרע מתקלקל הקשר בין האדם לחברו" ויש צורך בטיפול מיוחד גם על כך. לפעמים יש הרבה מצורעים" הנמצאים מתוך […]