He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מצוות ביכורים

play3
ביכורים – הנחה מעכבת בהן או קריאה מעכבת בהן  ?
ביכורים - הנחה מעכבת בהן או קריאה מעכבת בהן ?
מצוות הבאת ומקרא הביכורים
play3
מצוות הבאת ומקרא הביכורים
מצוות הבאת ביכורים
play3
מצוות הבאת ביכורים
ועלי שומר את פיה… ויחשבה עלי לשיכורה
play3
ועלי שומר את פיה… ויחשבה עלי לשיכורה
"אין קורין מקרא ביכורים אלא בזמן שמחה"
play3
"אין קורין מקרא ביכורים אלא בזמן שמחה"
מקרא ביכורים- מתחיל בגנות ומסיים בשבח
play3
מקרא ביכורים- מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הבאת הביכורים כביטוי של הכרת הטוב
play3
הבאת הביכורים כביטוי של הכרת הטוב
play3
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך"
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור