He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מעמד הר סיני

play3
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
הקשר בין מעמד הר סיני לתהליכים שעוברים על עם ישראל בימינו
הקישור אל הנצח
play3
הקישור אל הנצח
מעמד הר סיני – שיעור מספר 19
play3
מעמד הר סיני – שיעור מספר 19
כח התורה בתיקון העולם
play3
כח התורה בתיקון העולם
שלמות עבודת ה' מתוך אהבה ויראה והתנאים לקבלת התורה
play3
שלמות עבודת ה' מתוך אהבה ויראה והתנאים לקבלת התורה
התגלות הקב"ה בסיני לעם ישראל הוא דבר שאי אפשר להמציא אותו
play3
התגלות הקב"ה בסיני לעם ישראל הוא דבר שאי אפשר להמציא אותו
מרכזיות מעמד הר סיני באמונת ישראל
play3
מרכזיות מעמד הר סיני באמונת ישראל
play3
איך ניתן לבסס את האמונה על אירוע שהתרחש לפני אלפי שנים?
איך ניתן לבסס את האמונה על אירוע שהתרחש לפני אלפי שנים?
play3
ישראל שעמדו על הר סיני – חלק א
ישראל שעמדו על הר סיני – חלק א
play3
המעצור האחרון
המעצור האחרון
play3
תוקף דבריו של משה לפני מעמד הר סיני
תוקף דבריו של משה לפני מעמד הר סיני
play3
מעמד הר סיני וקבלת התורה
מעמד הר סיני וקבלת התורה
play3
וישמע יתרו – מה שמועה שמע ובא?
וישמע יתרו – מה שמועה שמע ובא?
play3
מסכת שבת דף פז'
מסכת שבת דף פז'
play3
מה הסיבה למציאות המוות בעולם ?
מה הסיבה למציאות המוות בעולם ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם יש הבדל בין מעמד הר סיני למעמד מתן תורה ?
האם יש הבדל בין מעמד הר סיני למעמד מתן תורה ?
play3
כפיית הר כגיגית
כפיית הר כגיגית
play3
"פן ינחם העם בראותם מלחמה" החריגה מהתוכנית האלוהית המקורית של יציאת מצרים
"פן ינחם העם בראותם מלחמה" החריגה מהתוכנית האלוהית המקורית של יציאת מצרים
play3
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות