מעמד הר סיני

מעמד הר סיני הוא המשכה הישיר של יציאת מצרים. אם ביציאת מצרים מופיע עם ישראל – הגוף הלאומי" "לקחת לו גוי מקרב גוי" (דברים ד" לד)" הרי במעמד הר סיני מופיעה תורת ישראל – התודעה הלאומית" "שני לֻחת העדת לֻחת אבן כתובים באצבע אלהים" (שמות לא" יח)."כה אמר ד'" זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולֹתיך" […]

דרך חיים

מתן תורה וקבלתה אינם אירוע חולף המגיע אחת לשנה ונגמר. לא לחינם אנו מברכים כל בוקר "נותן התורה" להורות שהתורה ניתנה וניתנת בכל יום ממש והיא מלווה אותנו בכל אורחות חיינו. במסגרת ההכנות למתן תורה נוהגים לקרוא פרקי אבות " פרק בכל שבת – ויש שאף ממשיכים במנהג זה עד ראש השנה. פרקי אבות מתחילים […]