"בינה יתרה", או "דעתן קלה"? (המשך)

בפינתנו הקודמת עסקנו ב'יתרונה' של האשה, הבא לידי ביטוי ב'בינתה' היתרה, הפעם נעסוק בחציו השני של הנושא, הוא מאמרו של רשב"י לבנו (שבת לד) "נשים דעתן קלה עליהן"… שממנו משמע לכאורה ההפך מבינה יתרה.כפי שהזכרנו בפעם הקודמת יסוד ההבנה נעוץ בהגדרה של המושגים – חכמה, בינה ודעת. והפעם נעסוק בהגדרת הדעת. בספר נפש החיים (עמ' […]

פמיניזם דתי

הרב שלמה אבינר שאלה: לרגל יום האישה הבינלאומי" יש לשאול האם יש ברכה בתופעה החדשה של הפמיניזם הדתי?תשובה: קודם כל" אין זה חדש" וכבר הופיע באמריקה לפני עשרות שנים" ורבות כתב על זה הגרי"ד סולוביצ'יק ודבריו גם שייכים לנו.אך בתחום זה" כמו באחרים" יש להיזהר מהכשל של שלילת האמצע: או הכל טוב או הכל רע […]

האם האשה פחותה מן האיש?

ש: בזמן האחרון" עקב התבטאות של רב גדול" שוב התעורר פולמוס על מעמדה של האשה לעומת האיש. האם האשה פחותה מן האיש מבחינה רוחנית? ת: ודאי לא" אך יש לה נתיבים אחרים.ש: ומה הם? אני יודע שהרב כתב ספר שלם על עילאיותה של האשה בשם "בת מלך". אך האם יוכל לתמצת במשפט אחד בצורה מופשטת?ת: […]

מעמד האשה

מעמד האשה*ההתעוררות לשיפור מעמד האשה" שהוא נכון וצודק כשלעצמו" הביאה עמה חוגים שונים לנסות לטשטש את ההבדלים שבין האיש והאשה בהנפת דגל השוויון של המינים תוך התעלמות והתכחשות לשינויים הטבעיים הטבועים ביצירת שני המינים הללו. כבר משעת יצירת המין האנושי מספרת לנו התורה כי בריאת האדם אינה דומה לבריאת שאר היצורים. כל בעלי החיים נבראו […]

מקומו של ה'לימוד' בעולמה של האשה ובעולמנו

את פינתנו הקודמת סיימנו בשאלה מהו מקומו של הלימוד השכלי המעמיק והמקיף בלימודים בכלל ובלימוד התורה בפרט" אצל האישה. שאלה זו מתחדדת מאוד בתקופתנו" עליה אמר הזוה"ק "באלף השישי יפתחו מעיינות החכמה"" וכפי שאנו רואים זאת במציאות" שהשכל" היכולת האינטלקטואלית" הלימוד לעומק ולרוחב בתורה ובכלל" וממילא פיתוח העולם מבחינה מדעית טכנולוגית תופס מקום מרכזי ביותר" […]