He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מסכת שקלים

play3
סיום מסכת שקלים דף כא'  ע"ב ותחילת מסכת יומא דף ב' ע"א
סיום מסכת שקלים דף כא' ע"ב ותחילת מסכת יומא דף ב' ע"א
מסכת שקלים דף כ' ע"א
play3
מסכת שקלים דף כ' ע"א
מסכת שקלים דף יט' ע"ב
play3
מסכת שקלים דף יט' ע"ב
מסכת שקלים דף יח'
play3
מסכת שקלים דף יח'
מסכת שקלים דף יז' ע"ב
play3
מסכת שקלים דף יז' ע"ב
מסכת שקלים דף טז' ע"ב
play3
מסכת שקלים דף טז' ע"ב
מסכת שקלים דף טו' ע"א
play3
מסכת שקלים דף טו' ע"א
play3
מסכת שקלים דף יג' ע"א
מסכת שקלים דף יג' ע"א
play3
מסכת שקלים דף יב' ע"א
מסכת שקלים דף יב' ע"א
play3
מסכת שקלים דף יא' ע"א
מסכת שקלים דף יא' ע"א
play3
מסכת שקלים דף י'
play3
מסכת שקלים דף ח'
play3
מסכת שקלים דף ו'
play3
מסכת שקלים דף ה'
play3
מסכת שקלים דף ד'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת שקלים דף ג' ע"ב
מסכת שקלים דף ג' ע"ב
play3
מסכת שקלים דף ג'
play3
מתחילים מסכת שקלים –  דף ב'
מתחילים מסכת שקלים – דף ב'