He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מסכת מנחות

תפוס לשון ראשון וחזרה בתוך כדי דיבור
play3
תפוס לשון ראשון וחזרה בתוך כדי דיבור
סיום מסכת מנחות –  דף קי'
play3
סיום מסכת מנחות – דף קי'
כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת
play3
כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת
מסכת מנחות דף צט' ע"א
play3
מסכת מנחות דף צט' ע"א
מסכת מנחות דף צח' ע"א
play3
מסכת מנחות דף צח' ע"א
מסכת מנחות דף צז'
play3
מסכת מנחות דף צז'
מסכת מנחות דף צו'
play3
מסכת מנחות דף צו'
מצות תלמוד תורה וגדרה
play3
מצות תלמוד תורה וגדרה
מסכת מנחות דף צה'
play3
מסכת מנחות דף צה'
מסכת מנחות דף צב' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף צב' ע"ב
מסכת מנחות דף צא ע"ב
play3
מסכת מנחות דף צא ע"ב
מסכת מנחות דף פט' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פט' ע"ב
מסכת מנחות דף פח' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פח' ע"ב
מסכת מנחות דף פז' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פז' ע"ב
מסכת מנחות דף פה' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פה' ע"ב
מסכת מנחות דף פה' ע"א
play3
מסכת מנחות דף פה' ע"א
מסכת מנחות דף פג' ע"ב ודף פד'
play3
מסכת מנחות דף פג' ע"ב ודף פד'
מסכת מנחות דף פג' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פג' ע"ב
למצוות הציצית על פי הסוגיות בפרק התכלת
play3
למצוות הציצית על פי הסוגיות בפרק התכלת
חם באתר
play3
מגזין
"למה שלא יבוא?": סיפורו המדהים של הארמון שבנו הבוכרים בלבה של ירושלים למשיח
play3
בית המדרש
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
play3
בית המדרש
"משרתי הקודש" - סיפורו של שבט לוי
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אריה שפילמאן שר: 'ישימך אלוקים'
play3
בית המדרש
התיחסות למצב הבטחוני במדינה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון מספר את סיפורו הלא יאמן של קיבוץ יגור
Shape-2
בית המדרש
מעט סדר בבלאגן