"אנשי הקצה"

על הפסוק המופיע בפרשתנו (במדבר יט) "זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא…" המציין דין הלכתי בדיני טומאת אדם וכלים והנקרא דין אוהל, דרש ריש לקיש בגמרא (ברכות סג ב) "מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות באוהל'…" ויש […]

מדרגת המדרגות: מסירות נפש

מדרגת המדרגות: מסירות נפשהרב שלמה אבינר אנשים חושבים שמשה רבנו הושיט ידו על הים" אז נבקע ונוצר כביש רחב שבו דרכו אבותינו. ודאי זה קרה אבל לא מיד. רבותינו מסבירים שבני ישראל קפצו לים בעקבות נחשון בן עמינדב" עד אשר הגיעו המים לפיהם או לאפם" ואז הם נבקעו. וכן צעדו בתוך המים" ולכל אורך הדרך […]